شرح سوره اعراف قسمت سوم در كلاس قرآن
دو سخنرانىخواندن كتاب انسان و اخلاق، زاده علم يا ايمان در بخش سخنرانى‌ها
برنامه تجربه و سيرى از بي‌خدائى به ايمان در بخش تلويزيون
نسخه ۴.۲ اپليكشن قرآن حكيم  براى اندرويد و اپل    
نسخه ۴.۲ اپليكشن پرتوى از قرآن براى اندرويد و اپل    
اولين اپليكشن قرآن حكيم ويژه نابينايان در بازار اندرويد و اپل  
مصاحبه با نشريه ميهن در ارتباط با اصلاح دينى در بخش مكتوبات

-


Main Page  |  Books and Publications  |  Biography  |  Questions and Answers  |  Modara  |  YouTube  |  FaceBook

Mobile Apps  |  Hajj Class  |  Quran Class  |  Television  |  Speeches  |  Orders  |  Site Search  |  Contact Us

-

All rights reserved
Bazargan.com 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015