`سالگردهاى بزرگان دين و دانش

 
پيامى به مناسبت ۳۲ سالگرد دكتر على شريعتى
 

ويدئوى اين پيام قرار بود بمناسبت ۳۲ سالگرد معلم بزرگوار دكتر على شريعتى در حسينيه ارشاد پخش گردد كه بدليل بحرانهاى سياسى، مراسم برگزارنشد.


توصيه ميشود براى مشاهده سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.


 If Player needed
 

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۱۸  دقيقه

STREAM

`