`


سالگردهاى بزرگان دين و دانش

مارتین لوتر کینگ، مبارزات مدنی خشونت پرهیز

اين سخنرانى در تاريخ ۱۸ ژانويه ۲۰۲۳ در بزرگداشت مارتین لوتر کینگ ايراد گشته است

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۰  دقيقه

STREAM

به مدت ۳۲ دقيقه  

DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`