`سالگردهاى بزرگان دين و دانش

سه يار دين و دانش ( در مراسم ياد بود دکتر سحابى )

اين سخنراني در مجلس ترحيم و بزرگداشت دكتر يدالله سحابى، كه در ۲۱ آپريل ۲۰۰۲ در جنوب كاليفرنيا برگزار شده بود ايراد گشته، موضوع سخنرانى درباره سه يار ديرينه (دكتر قريب، مهندس مهدى بازرگان، ودكتر سحابى) و خاطرات آشنائى آنها در ميان محصلين اعزامى به فرنگ و همچنين ابعاد مختلف زندگى آن زنده ياد وتاُثيرات عميقش در زمينه هاى علمى، فرهنگى، سياسى، اخلاقى، ودينى ميباشد

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۴۷  دقيقه

STREAM

`