`


موضوعات اجتماعى اسلامى

کژراهه دینی!؟

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.
در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۲۳ آگوست ۲۰۲۳ در كلاس آنلاين پخش شده است

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۵۹ دقيقه

STREAM

به مدت ۳۱ دقيقه  

DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسهبخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۳ در كلاس آنلاين پخش شده است

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۰ دقيقه

STREAM

به مدت ۳۵ دقيقه  

DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`