`


موضوعات اجتماعى اسلامى

خدای فقيهان و خدای فقيران!

اين سخنرانى به تاريخ ۷ دسامبر ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۱ دقيقه

STREAM


به مدت ۳۱ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`