`آخرت در جهان بينى دينى

رستاخیز و برهان‌هایش در طبیعت
۳ قسمت

این سخنرانی در کلاس قرآن ابن سینا بتاریخ ۲۵ می ماه و ۱ و ۸ جون ۲۰۱۱ ایراد گردیده است

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.


     If Player needed

برهان بهاران  
DOWNLOAD
 

بخش اول: ۴۴  دقيقه

STREAM
 

علم ژنتیک  
DOWNLOAD
 

بخش دوم: ۶۱  دقيقه

STREAM
 

ناطقه و ۴ عنصر حیات  
DOWNLOAD

بخش سوم: ۴۸  دقيقه

STREAM

`