`


پيامبر و امامان

على(ع) و المپيك ابديت


اين سخنرانى درشب قدر و شهادت حضرت امير در مؤسسه ابن سينا
به تاريخ ۸ آگوست ۲۰۱۲ مقارن با بازيهاى المپيك لندن ايراد گرديده است
 

توصيه ميشود براى مشاهده ويدئوى اين سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۴۶  دقيقه

STREAM

`