`


پيامبر و امامان

على، علم و عدالت!

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به مناسبت تولد امام على در ۱۶ فوريه ۲۰۲۲ ايراد گرديده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۸  دقيقه

STREAM

بخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۲۳ فوريه ۲۰۲۲ ايراد گرديده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۸  دقيقه

STREAM


`