`


مفاهيم قرآن شناسى

اسلام و حکمرانی ایدئولوژیک

در ارتباط با عقد قرارداد ۲۵ ساله اخیر بین دولت ایران و کشور چین

اين سخنرانى به تاريخ ۷ آپريل ۲۰۲۱ در كلاس آنلاين پخش شده است
 

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۶۰  دقيقه

STREAM

`