`


مفاهيم اسلام شناسى

عید آزادی انسان (عيد قربان ۲۰۲۲)

توحيد و شرك

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.

بخش اول

اين سخنرانى به تاريخ ۶ جولاى ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۶۰  دقيقه

STREAM


به مدت ۲۷ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه


بخش دوم

اين سخنرانى به تاريخ ۱۳ جولاى ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۶۰  دقيقه

STREAM


به مدت ۴۲ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`