`مفاهيم قـرآن شناسى

زمينه هاى قرآنى نزديكى مذاهب (In English)

The Common Ground Among Abrahamic Faiths in Quran

اين سخنرانى در تاريخ ۱۴ مارچ ۲۰۰۹ در مركز مسلمانان ايرانى شهر اُكلند در جشن ميلاد پيامبر با حضور مهمانان اهل كتاب ايراد شده است.


توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۱۸  دقيقه

STREAM

`