`مفاهيم اسلام شناسى

"فاسقيـن"  و "اولوالالباب"
دو تيپ شخصيتى متضاد

اين سخنرانى در كلاس قرآن ابن سينا بتاريخ ۳ نوامبر ۲۰۱۰ ايراد گرديده است


توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD
 

مدت سخنراني: ۴۵  دقيقه

STREAM

`