`مفاهيم اسلام شناسى

در مفهــوم "شفاعت" (۱ و ۲)

اين سخنرانى در كلاس قرآن ابن سينا بتاريخ ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۰ ايراد گرديده است


توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD
 


قسمت اول: ۶۰ دقيقه

STREAM

   
DOWNLOAD
 


قسمت دوّم: ۴۱ دقيقه

STREAM

`