`مفاهيم اسلام شناسى

فــــرشتگان
(دوستان آسمانى خود را بهتر بشناسيم!)

اين سخنرانى در كلاس قرآن مؤسسه ابن سينا بتاريخ ۲ و ۹ فوريه ۲۰۱۱ ايراد گرديده است


توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD
 

قسمت اول
مدت سخنراني: ۶۱  دقيقه

STREAM

   
DOWNLOAD
 


قسمت دوم
مدت سخنراني: ۵۵  دقيقه

STREAM

`