`خدا در طبيعت

اشاراتى به تحولات کيهانى

براى كسب اطلاعات علمى بيشتر نسبت به مطالب مطرح شده در اين سخنرانى، توجه شما را به لينك ذيل جلب ميكنيم:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cat's_Eye_Nebula

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 


 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۴۷  دقيقه

STREAM

`