`درسهاى تدبرى قرآن بر حسب تنزيل

۲ آذر ۱۳۷۹

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه    استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click ,MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.


خلاصه و توضيحات در باب اهم اين سخنراني در آتيه در اين قسمت منعكس خواهد گرديد

 


 If Player needed

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۵ دقيقه

`