`درسهائى از نهج البلاغه

۱۷ دى ۱۳۷۹ 


خلاصه و توضيحات در باب اهم اين سخنراني در آتيه نزديك در اين قسمت منعكس خواهد گرديد.
اگر از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.

 


 If Player needed

DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۹۳ دقيقه

STREAM

`