`
`
`  

كلاس قرآن

پخش زنده كلاس‌هاى آنلاين
در روزهاى چهارشنبه ساعت ۶ شب (به وقت غرب آمريكا) مى توانيد با كليك بر روى  Play به پخش زنده كلاس ملحق شويد.

برای مشاهده شرح آیات کل قرآن حکیم (۳۳۰ ساعت) بر روی سامانه یوتیوب به پلی لیست زیر مراجعه فرمایید:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRYWCCRnpGR5BToqB6233Fas95pQ132cO

شرح مكتوب سوره‌ها
اين بخش استخراج شده از شرحي است كه مؤلف در چهار جلد كتاب "نظم قرآن" عرضه كرده است. اين كتاب به جاى آنكه به تفسير آيه به آيه قرآن بپردازد، نوعى جمع‌بندى و عصاره‌گيرى از كل سوره مى‌باشد كه به ساختار سوره، تقسيم‌بندى آن، كلمات كليدى، محورهاى اصلى، آهنگ سوره، ارتباط با سوره‌هاى مجاور، نامهاى خدا در سوره و... توجه دارد. براى ملاحظه شرح هر سوره، بر روى  در جدول ذيل كليك نمائيد.

ترجمه آيات
به همّت يكى از شاگردان كلاس قرآن، بخش ترجمه سوره هاى قرآن تكميل گرديده است. اين ترجمه، خلاصهٔ تفسير آيات مربوط به هر جلسه ميباشد كه براى سهولت و صرفه جوئى در زمان، از شرح كامل آيات اقتباس و برگرفته شده است.

كاوشگر ترجمه آيات
براى سهولت يافتن ترجمه آيه خاص از قرآن از صفحه كاوشگر ترجمه آيات استفاده كنيد.

نظر يك كاربر درباره سايت و كلاس قرآن
گزارش يك تجربه شخصى در استفاده از فايل‌هاى قرآنى
 

نام سوره مكتوب فرمت جلسات
سوره فاتحه (۱) ۱ جلسه
سوره بقره (۲) ۲۳ جلسه
سوره آل عمران (۳) ۱۶ جلسه
سوره نساء (۴) ۱۴ جلسه
سوره مائده (۵) ۱۰ جلسه
سوره انعام (۶) ۱۰ جلسه
سوره اعراف (۷) ۱۱ جلسه
سوره اَنفال (۸) ۵ جلسه
سوره توبه (۹) ۷ جلسه
سوره يونس (۱۰) ۶ جلسه
سوره هود (۱۱) ۶ جلسه
سوره يوسف (۱۲) ۴ جلسه
سوره رعد (۱۳) ۳ جلسه
سوره ابراهيم (۱۴) ۳ جلسه
سوره حجر (۱۵) ۳ جلسه
سوره نحل (۱۶) ۸ جلسه
سوره اسراء (۱۷) ۸ جلسه
سوره كَهف (۱۸) ۶ جلسه
سوره مريم (۱۹) ۳ جلسه
سوره طه (۲۰) ۵ جلسه
سوره انبياء (۲۱) ۵ جلسه
سوره حج (۲۲) ۵ جلسه
سوره مؤمنون (۲۳) ۴ جلسه
سوره نور (۲۴) ۴ جلسه
سوره فرقان (۲۵) ۴ جلسه
سوره شعراء (۲۶) ۴ جلسه
سوره نمل (۲۷) ۵ جلسه
سوره قصص (۲۸) ۴ جلسه
سوره عنكبـوت (۲۹) ۴ جلسه
سوره روم (۳۰) ۴ جلسه
سوره لقمان (۳۱) ۲ جلسه
سوره سجده (۳۲) ۲ جلسه
سوره احزاب (۳۳) ۵ جلسه
سوره سبا (۳۴) ۴ جلسه
سوره فاطر (۳۵) ۳ جلسه
سوره ياسين (۳۶) ۴ جلسه
سوره صافّات (۳۷) ۴ جلسه
سوره صاد (۳۸) ۴ جلسه
سوره زُمَر (۳۹) ۴ جلسه
سوره غافر (۴۰) ۴ جلسه
سوره فـُصّلَت (۴۱) ۳ جلسه
سوره شورى (۴۲) ۳ جلسه
سوره زخرف (۴۳) ۳ جلسه
سوره د ُخان (۴۴) ۲ جلسه
سوره جاثيه (۴۵) ۲ جلسه
سوره احقاف (۴۶) ۲ جلسه
سوره محمـّد (۴۷) ۲ جلسه
سوره فتح (۴۸) ۲ جلسه
سوره حجرات (۴۹) ۱ جلسه
سوره ق (۵۰) ۲ جلسه
سوره ذاريات (۵۱) ۲ جلسه
سوره طور (۵۲) ۲ جلسه
سوره نجـم (۵۳) ۲ جلسه
سوره قمَـر (۵۴) ۲ جلسه
سوره الرحمن (۵۵) ۲ جلسه
سوره الواقعه (۵۶) ۲ جلسه
سوره حديد (۵۷) ۲ جلسه
سوره مجادله (۵۸) ۱ جلسه
سوره حشر (۵۹) ۲ جلسه
سوره ممتحنه (۶۰) ۱ جلسه
سوره صّف (۶۱) ۱ جلسه
سوره جمعه (۶۲) ۱ جلسه
سوره منافقون (۶۳) ۱ جلسه
سوره تغابن (۶۴) ۱ جلسه
سوره طلاق (۶۵) ۱ جلسه
سوره تحريم (۶۶) ۱ جلسه
سوره مُلك (۶۷) ۲ جلسه
سوره قلم (۶۸) ۲ جلسه
سوره الحاقه (۶۹) ۲ جلسه
سوره معارج (۷۰) ۲ جلسه
سوره نوح (۷۱) ۱ جلسه
سوره جن (۷۲) ۲ جلسه
سوره المزمل (۷۳) ۱ جلسه
سوره مُدّ ثِر (۷۴) ۲ جلسه
سوره قيامة (۷۵) ۲ جلسه
سوره انسان (۷۶) ۲ جلسه
سوره المرسلات (۷۷) ۲ جلسه
سوره نَبأ (۷۸) ۲ جلسه
سوره نازعات (۷۹) ۲ جلسه
سوره عَـبَس (۸۰) ۲ جلسه
سوره تكوير (۸۱) ۱ جلسه
سوره انفطار (۸۲) ۱ جلسه
سوره مطففين (۸۳) ۱ جلسه
سوره انشقاق (۸۴) ۱ جلسه
سوره بُروج (۸۵) ۱ جلسه
سوره طارق (۸۶) ۱ جلسه
سوره اعلى (۸۷) ۱ جلسه
سوره غاشيه (۸۸) ۱ جلسه
سوره فجر (۸۹) ۱ جلسه
سوره بَلَد (۹۰) ۱ جلسه
سوره شمس (۹۱) ۱ جلسه
سوره ليل (۹۲) ۱ جلسه
سوره ضحىٰ (۹۳) ۱ جلسه
سوره انشــراح (۹۴) ۱ جلسه
سوره تين (۹۵) ۱ جلسه
سوره علق (۹۶) ۱ جلسه
سوره قدر (۹۷) ۱ جلسه
سوره بيّنه  (۹۸) ۱ جلسه
سوره زلزلة (۹۹) ۱ جلسه
سوره عاديات (۱۰۰) ۱ جلسه
سوره قارعه (۱۰۱) ۱ جلسه
سوره تكاثر (۱۰۲) ۱ جلسه
سوره عصر (۱۰۳) ۱ جلسه
سوره هُمَزه (۱۰۴) ۱ جلسه
سوره فيل (۱۰۵) ۱ جلسه
سوره قـُريش (۱۰۶) ۱ جلسه
سوره ماعـون (۱۰۷) ۱ جلسه
سوره كوثر (۱۰۸) ۱ جلسه
سوره كافرون (۱۰۹) ۱ جلسه
سوره نصر (۱۱۰) ۱ جلسه
سوره مَسَد (۱۱۱) ۱ جلسه
سوره اخلاص (۱۱۲) ۱ جلسه
سوره فلق (۱۱۳) ۱ جلسه
سوره ناس (۱۱۴) ۱ جلسه

`